Lørdag 19-9-20 - 13:24

Tandlægeklinik har alvorlige problemer

Tandlægeklinik har alvorlige problemer
Illustrationsfoto


AF BJARNE HANSEN

NYKØBING - Tandlæge Radu Constantin Urian ApS, Grundtvigsvej, Nykøbing, er kommet i alvorlige, økonomiske problemer, viser det seneste årsregnskab.


Selskabet har i det forgangne regnskabsår realiseret et betydeligt underskud, og selskabets likviditet er anstrengt.

Firmaets egenkapital er i regnskabet opgjort til -1,99 mio. kr.

Selskabet har pr. 31. december 2019 en gæld til en af anpartshaverne på 4.643.000 kr.

Anpartshaveren har tilkendegivet, at selskabet ikke vil kræve lånet indfriet før end selskabet er i stand til at tilbagebetale lånet.


Endvidere er selskabets drift og likviditet i marts og april 2020 væsentligt negativt påvirket af spredningen af coronavirus samt deraf følgende henstillinger og påbud fra myndighederne.

Påbud har medført midlertidig lukning af ikke nødvendige konsultationer i klinikken fra den 18. marts 2020. Lukningen af klinikken har udover tidligere års underskud lagt yderligere pres på selskabets likviditet.


Det er ledelsens opfattelse, at selskabet med det eksisterende likviditetsberedskab, den estimerede effekt af regeringens støtteordninger samt de allerede besluttede reduktioner af de faste omkostninger, har likviditet til at servicere sine forpligtelser i takt med disses forfald.

Dertil kommer, at ledelsen er i forhandlinger med selskabets pengeinstitut om en midlertidig udvidelse af kreditfaciliteterne, som endnu ikke er afsluttet.


Der er således væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, da der er usikkerhed om lukkeperiodens varighed, og om, hvorvidt der opnås tilsagn til en udvidelse af kreditfaciliteterne til midlertidig finansiering af driftsomkostninger i en længere lukkeperiode.
© Copyright 2020 Nykøbing Avis. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.