Projekt Grønnehave Bæk er sat i gang
Der gravs ved Kongeengen i Nykøbing. Foto: Anders Kristoffersen

Projekt Grønnehave Bæk er sat i gang

AF BJARNE HANSEN / Onsdag 15-7-20 - 10:22

NYKØBING - Det store projekt med at skabe Grønnehave Bæk og skabe et regnvandsbassin ved Kongeengen i Nykøbing er sat i gang.


Projektet er støttet af Miljøstyrelsen, og foregår i samarbejde mellem Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning.

Arbejdet foregår frem til udgangen af oktobe. Det udføres af Odsherred Kommunes og Odsherred Forsynings rådgiver og entreprenør: Envidan og Aarsleff.

Formålet med projektet er aflede en del af regnvandet fra området omkring Saxildsalle og Isefjordsvej samt drænvand fra oplandets landbrugsarealer og lede det ud i Isefjord, efter det har været igennem et rekreativt vådområde og i et slynget vandløb i Grønnehave Skov. På den måde reduceres risikoen for oversvømmelser ved kraftig regn, da vandet ledes uden om byen og dermed ikke belaster byens kloaksystemer.


Ændret vejafvanding
Projektet er begrænset til at ændre måden, som vejafvandingen fungerer på i dag. Der skal altså ikke ske ændringer på private matrikler.

Kommunen oplyser, at på Nyledsbakken og dele af Saxildsalle og Isefjordsvej sløjfes regnvandsristene, og vandet skal i stedet løbe på overfladen til opsamlingspunkter, hvorfra vandet ledes til regnvandsbassiner og videre til Grønnehave Bæk.
Ved Kongeengen skal etableres et stort regnvandsbassin. Foto: Anders Kristoffersen

For at sikre at regnvandet ikke løber ind ad sidevejene tilpasses overkørslerne til Nyledsdalen, Thorshøjvej og Gartnervænget.

Ifølge kommunen kan der være enkelte private overkørsler, der også skal tilpasses, men er det tilfældet bliver grundejer kontaktet direkte.

På den sydlige del af Dr. Schadsvej etableres der en ny regnvandsledning, som kobles på den eksisterende regnvandsledning i Sct. Georgsvej.

Udover arbejdet på vejene skal der etableres et regnvandsbassin ved fodboldbanen på Kongeengen. Og regnvandsbassinet ved Gartnervænget skal tilpasses den ekstra vandmængde.

Læs også:
Grønt projekt afværger oversvømmelser
Stort vandbassin på KongeengenFORKERTE FAKTA? Nykøbing Avis skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: nykavis@gmail.com.

© Copyright 2020 Nykøbing Avis. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.