Fond får overdraget feriehusbureau
Arkivfoto

Fond får overdraget feriehusbureau

AF BJARNE HANSEN / Torsdag 19-12-19 - 12:19

NYKØBING - Byrådet har godkendt, at Odsherreds Turistråd overdrager sit feriehusbureau, Feriepartner Odsherred i Nykøbing, til Fonden Geopark Odsherred.

Baggrunden er, at der ved årsskiftet etableres et nyt turistfællesskab omfattende kommunerne Holbæk, Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred.

I konsekvens heraf nedlægges Odsherreds Turistråd, idet turismefremmeaktiviteten overgår til det nye selskab.

Det betyder, at indtægterne fra udlejning af feriehuset i Odsherred i fremtiden vil tilfalde Geopark Odsherred.


Af Odsherreds Turistråds vedtægter fremgår det, at ved opløsning af Turistrådet overgår eventuelle midler til Odsherred kommune.

Odsherreds Turistråd ejer formidlingsaktiviteten Feriepartner Odsherred, men denne aktivitet indgår ikke i den kommende fusion.


Odsherreds Turistråd har på baggrund af den forestående fusion henvendt sig til Byrådet med henblik på at få godkendt overdragelsen af feriepartner-virksomheden til Fonden Geopark Odsherred.

Feriepartner Odsherred kan ikke overtages af Odsherred Kommune, da det strider mod Kommunalfuldmagtsreglerne at drive erhvervsmæssig virksomhed.

Derfor besluttede turistrådets bestyrelse at overdrage aktiviteten til Fonden Geopark Odsherred. På den måde sikres dels at aktiviteten drives videre i en juridisk kendt konstruktion og dels at et eventuelt driftsoverskud kommer Odsherred til gode.


Ved nedlæggelsen af Odsherreds Turistråd vil der være økonomiske midler, som tilfalder Odsherred Kommune. Det endelige beløb kendes først i marts, når årsregnskabet foreligger.

I forbindelse med etableringen af det nye destinationsselskab er det aftalt, at Odsherred Kommunes indskud på 250.000 kr. dækkes af overskydende midler fra Odsherred Turistråd. Det forventes at der – ud over 250.000 kr. – vil være et yderligere overskud på ca. 500.000 kr. Turistrådet anbefaler, at disse midler deles mellem Team Odsherred og Geopark Odsherred.


Overdragelsen vil ske som en delvis gave fra Odsherred Turistråd til Fonden Geopark Odsherred. Der gives således en gave, svarende til en værdi på 1.640.000 kr. og fonden erlægger herudover 360.000 kr. i kontant betaling. Gavens værdi 1.640.000 kr. tillægges fondens grundkapital.


FORKERTE FAKTA? Nykøbing Avis skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: nykavis@gmail.com.

© Copyright 2021 Nykøbing Avis. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.