Nykøbing Avis

 

Nykøbing Avis er en familieejet avis og udgives for at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i Nykøbing Sjælland og Omegn.

Internettet vrimler med nyheder og informationer, som det kan være svært for modtagerne at vurdere pålideligheden af. Her spiller Nykøbing Avis en vigtig rolle som den førende leverandør af journalistik, der har som mål at være uafhængig, troværdig og relevant for brugerne.

Egnsavisens formål er derfor at give borgerne upartiske, lokale nyheder og information af væsentlig offentlig interesse. Det altafgørende er at lave en informativ og sober næravis, som egnen kan have gavn af.

Nykøbing Avis (Nykjøbing Avis) blev oprindeligt grundlagt i 1858 som byens første avis. Den udkom to gange ugentligt. 1916 overgik bladet til et aktieselskab og blev til Odsherreds Tidende, som ophørte i 1922.

I 2009 fik Nykøbing Avis nyt liv som only online medie takket være redaktør og udgiver Bjarne Hansen og en kreds af frivillige medarbejdere.

Avisens dækningsområde er Nykøbing, Rørvig, Højby, Odden, Egebjerg og Nr. Asmindrup sogne med i alt 14.981 indbyggere - eller næsten halvdelen af befolkningen i Odsherred Kommune (32.710).

Dermed har Odsherreds købstad og dens opland igen en selvstændig avis, og som finansieres udelukkende af reklameindtægter.

Ansvarshavende chefredaktør og udgiver
Bjarne Hansen
Er ansvarlig for avisens indhold og lederartikler.

Udvikler
Henrik Hansen
Er ansvarlig for teknik, design og udvikling på avisen.

Bogholder
Tine Pedersen
Er ansvarlig for avisens økonomi.NYKØBING AVIS

Postboks 6 • 4500 Nykøbing Sjælland
Telefon: 31208429
E-mail: nykavis@gmail.com

SE-nr: 38627775

RSS: http://www.nykavis.dk/rss.aspx

Klager

Nykøbing Avis er tilmeldt Pressenævnet, og klager over indhold i avisen kan derfor indbringes for nævnet. Generelt redigeres avisen i overensstemmelse med reglerne for god presseskik.

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

Link til Pressenævnet: http://www.pressenaevnet.dk

 

Tredjemands produkter
Ved indsendelse af materiale til vore servere, f.eks. med e-mail eller via nykavis.dk, indestår du for, at materialet ikke indeholder nogen informationer, som er ulovlige eller på anden måde uegnede til offentliggørelse, at du har ret til at stille informationerne til rådighed for os, og at Nykøbing Avis frit kan offentliggøre materialet uden beregning og/eller inkorporere dette i vore produkter uden ansvar eller forpligtelser for os, og at du accepterer ikke at gøre krav gældende i relation til det materiale, som du indsender, at du accepterer at holde os skadesløse, såfremt tredjemand måtte gøre krav gældende mod os i relation til det materiale, som du har indsendt til os.