Om os / Kontakt

Nykøbing Avis

Nykøbing Avis udgives for at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i Nykøbing og Omegn.

Avisens formål er derfor at give borgerne upartiske, lokale nyheder og information af væsentlig offentlig interesse.

Nykøbing Avis blev oprindeligt grundlagt i 1858 som byens første avis. Den udkom to gange ugentligt. 1916 overgik bladet til et aktieselskab og blev til Odsherreds Tidende, som ophørte i 1922.

I 2010 fik Nykøbing Avis nyt liv som only online medie takket være en kreds af frivillige medarbejdere.

Avisens dækningsområde er Nykøbing, Rørvig, Højby og Nr. Asmindrup postdistrikter.
 

Ansvarshavende chefredaktør
Bjarne Hansen

Lokalmedarbejder
Jens Ulrich Jakobsen

Fotograf
Anders Kristoffersen


NYKØBING AVIS

Postboks 6 • 4500 Nykøbing Sjælland
Telefon: 31208429
E-mail: nykavis@gmail.com

SE-nr: 38627775

RSS: http://www.nykavis.dk/rss.aspx

Klager

Nykøbing Avis er tilmeldt Pressenævnet, og klager over indhold i avisen kan derfor indbringes for nævnet. Generelt redigeres avisen i overensstemmelse med reglerne for god presseskik.

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

Link til Pressenævnet: http://www.pressenaevnet.dk

 

Tredjemands produkter
Ved indsendelse af materiale til vore servere, f.eks. med e-mail eller via nykavis.dk, indestår du for, at materialet ikke indeholder nogen informationer, som er ulovlige eller på anden måde uegnede til offentliggørelse, at du har ret til at stille informationerne til rådighed for os, og at Nykøbing Avis frit kan offentliggøre materialet uden beregning og/eller inkorporere dette i vore produkter uden ansvar eller forpligtelser for os, og at du accepterer ikke at gøre krav gældende i relation til det materiale, som du indsender, at du accepterer at holde os skadesløse, såfremt tredjemand måtte gøre krav gældende mod os i relation til det materiale, som du har indsendt til os.